Biverkningsrapportering

Lagar och regler om biverkningsrapportering


Säkerhetsövervakning inom EU innefattar många olika ansvariga aktörer: Den europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA) som samordnar, de nationella läkemedelsmyndigheterna i EUs medlemsstater, Europeiska kommissionen, hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och läkemedelsföretag. Förutom bestämmelser i nationella författningar som genomför EU-direktiv i svensk rätt, finns också EU-förordningar.

C2