Biverkningsrapportering

Lagar och regler


Efter det här momentet vill vi att du ska ha fått en inblick i de viktigaste regelverken som omfattar läkemedelssäkerhet.

I detta avsnitt  går vi igenom:

  • Lagar och regler om biverkningsrapportering
  • EU-förordningar och direktiv
  • Myndigheter som ansvarar för övervakningen
  • European Medicines Agency (EMA)
  • Good Pharmacovigilance Practice (GVP)

C1