Biverkningsrapportering

Karin 77 år


Karin behandlas med fentanylplåster (50 ug/h) för svår ryggsmärta.

I samband med en semesterresa somnade hon i solen. På grund av den upphettade huden ökade förmodligen upptaget och därmed koncentrationen av fentanyl. Karin hamnade i koma. Efter sex timmar hittades hon och fördes i ambulans till sjukhus där hon fick upprepade doser av naloxon. Hon vårdades i  respirator i två dygn. Karin fick kraftiga brännskador i huden som krävde sjukhusvård (se bild).

Kan detta vara en biverkning?

karin77-1
J Med Case Rep. 2012 Jul 26;6:220. doi: 10.1186/1752-1947-6-220. Life-threatening coma and full-thickness sunburn in a patient treated with transdermal fentanyl patches: a case report. Sindali K, Sherry K, Sen S, Dheansa B.

FB-1