Biverkningsrapportering

Gustav 12 år


Ska händelsen rapporteras som biverkning? Svar: Ja Händelsen är en misstänkt biverkning relaterad till oxkarbazepinbehandling och ska därför rapporteras. Händelsen klassas som en allvarlig biverkning då den lett till sjukhusvård.

FA-3