Biverkningsrapportering

Gustav 12 år


Kan detta vara en biverkning? Svar: Ja Information i produktresumén för oxkarbazepin: Hyponatremi – vanlig biverkning Hyponatremi associerad med symtom i form av kramper –  mycket sällsynt Ska händelsen rapporteras som biverkning?

FA-2