Biverkningsrapportering

Gustav 12 år


Kan detta vara en biverkning? Svar: Ja

Information i produktresumén för oxkarbazepin:

Hyponatremi – vanlig biverkning

Hyponatremi associerad med symtom i form av kramper –  mycket sällsynt

Ska händelsen rapporteras som biverkning?

FA-2