Biverkningsrapportering

Gösta 65 år


Är detta en biverkning? Svar: Ja Trots att vaskulit inte nämns som en känd biverkning av terbutalin i produktresumén, kan man i och med tidssambandet misstänka att vaskuliten är en biverkning till terbutalin. Hypersensitivitetsvaskulit finns beskrivet i litteraturen hos en patient efter sex dagars behandling med terbutalin. Enat R, Katz R, Munichor M, et al: Hypersensitivity vasculitis induced by terbutaline sulfate. Ann Allergy 1988; 61:275-276.  
Eftersom händelsen är en misstänkt biverkning relaterad till terbutalinbehandling ska den rapporteras.

FD-2