Biverkningsrapportering

Eva 62 år


Kan detta vara en biverkning? Svar: Ja Information i produktresumén för golimumab: Bakteriella infektioner, nedre luftvägsinfektion (såsom t.ex. pneumoni).
En vanlig biverkning Ska händelsen rapporteras som biverkning?

FF-2