Biverkningsrapportering

Varför ska jag rapportera och vad leder det till?


Biverkningsrapportering leder till ökad kunskap om läkemedel och kan även leda till direkta åtgärder.
  • Förändrad nytta/riskbedömning
  • Uppdaterad produktinformation
  • Begränsning av användningsområde
  • Kompletterande information till hälso- och sjukvården, t.ex. i form av nyhetsbrev eller brev till berörda förskrivare om hantering av nyupptäckta risker
  • Indragning av läkemedel

A2