Biverkningsrapportering

Biverkningsrapportering i praktiken


I det här avsnittet går vi igenom:

  • Varför ska jag rapportera en misstänkt biverkning?
  • Vad räknas som en biverkning?
  • Vem ska rapportera biverkningar?
  • Vad säger föreskrift LVFS 2012:14 om biverkningsrapportering?
  • Hur rapporterar jag en biverkning?
  • Säkerhetsövervakning av läkemedel
  • Läkemedel under utökad övervakning
  • Viktigt med tidig biverkningsrapportering

Tänk på att misstanke om biverkning räcker som grund för rapportering!

A1