Biverkningsrapportering

Biverkningsövervakning


Med det här momentet vill vi att du ska få en ökad kunskap kring biverkningsrapporteringens betydelse i säkerhetsarbetet kring läkemedel. I det här avsnittet går vi igenom:
  • Farmakovigilansbegreppet
  • Biverkningsinformation i produktresumén
  • 3-regeln för att hitta rätt frekvens
  • Säkerhetsövervakning av godkända läkemedel
  • Fördelar och nackdelar med spontanrapportering

B1