Biverkningsrapportering

Bertil 70 år


Kan detta vara en biverkning? Svar: Ja Information i produktresumén för rivastigmin plåster: Illamående, kräkningar – vanliga biverkningar Dehydrering – mindre vanlig Den dåvarande bipackssedeln gjorde det möjligt att missförstå doseringen. Detta ledde till en överdos på grund av felbehandling. Ska detta rapporteras?
Otydlig bipacksedel kan leda till felbehandling bertil70-fram-bak Curr Drug Saf 2012 Feb;7(1):30-2.A fatal outcome after unintentional overdosing of rivastigmine patches. Lövborg H, Jönsson Ak, Hägg S.

FC-2