Biverkningsrapportering

Bertil 70 år


Kan detta vara en biverkning? Svar: Ja

Information i produktresumén för rivastigmin plåster:

Illamående, kräkningar – vanliga biverkningar
Dehydrering – mindre vanlig

Den dåvarande bipackssedeln gjorde det möjligt att missförstå doseringen. Detta ledde till en överdos på grund av felbehandling.

Ska detta rapporteras?

Otydlig bipacksedel kan leda till felbehandling

bertil70-fram-bak
Curr Drug Saf 2012 Feb;7(1):30-2.A fatal outcome after unintentional overdosing of rivastigmine patches. Lövborg H, Jönsson Ak, Hägg S.

FC-2