Biverkningsrapportering

Bertil 70 år


Bertil behandlades med rivastigmin plåster på grund av demens.

Aktuell medicinering: rivastigmin plåster 9.5 mg/24h.

Han fick hjälp med sin medicinering av hemtjänsten. Till följd av ett missförstånd applicerades 6 plåster på olika ställen samma dag. Dagen därpå fick han ytterligare 6 nya plåster.

Han blev illamående och kräktes och fick därefter förhöjt kreatinin och njursvikt.

Bertil avled. Dödsorsaken bedömdes vara njursvikt till följd av intorkning på grund av kräkningar.

Kan detta vara en biverkning?

FC-1