Biverkningsrapportering

Neurosedynkatastrofen – startskottet för det moderna säkerhetsarbetet


I en annons oktober 1961 skrev brittiska licenstillverkaren om talidomid (Neurosedyn):
”… kan ges med fullständig säkerhet till gravida kvinnor och ammande mödrar utan att detta resulterar i skadeverkningar på vare sig modern eller barnet [...]”

Företaget Chemie Grünenthal började marknadsföra talidomid 1956. 1959 blev det godkänt i Sverige och tillverkades och såldes av Astra. Dr. Francis O. Kelsey, FDA, krävde vidare studier inför godkännande. Talidomid godkändes aldrig i USA.
pillerburkFoto: Per Ottander

D2