Biverkningsrapportering

Bakgrund och historik


Här vill vi att du ska få en inblick i bakgrunden till dagens säkerhetsövervakning av läkemedel.

I det här avsnittet går vi igenom:

  • Neurosedynkatastrofen (talidomid) – startskottet för det moderna säkerhetsarbetet
  • Skadeverkningar av talidomid uppmärksammas
  • Läkemedelskontroll vid tiden för neurosedynkatastrofen

D1