Meny

Vem får ordinera läkemedel?


Bestämmelser om behörighet för läkare att utfärda recept eller rekvirera läkemedel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2016:34 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Bestämmelser om behörighet för sjuksköterskor finns i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2001:16 om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling behövs på vissa kliniker. Ett generellt direktiv är en ordination av läkemedel som gäller för patienterna på en viss enhet vid vissa angivna tillstånd, utan att en individuell ordination behövs. Det används till exempel inom cancervården för läkemedel mot illamående samt för läkemedel mot smärta och feber inom stora delar av barnsjukvården.

På samma sätt kan det ibland uppstå situationer när ett barn behöver omedelbar behandling eller att den som ordinerar läkemedlet är förhindrad att komma till patienten, och då kan ett läkemedel ordineras muntligt.

 

Sida 4 av 66