Meny

Vem får iordningställa och administrera läkemedel?


Legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor är enligt Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2017:37 behöriga att iordningställa och administrera läkemedel.

Legitimerade apotekare och receptarier är behöriga att iordningställa läkemedel. När en receptarie eller apotekare har iordningställt ett läkemedel till en patient måste läkemedlet sedan administreras av en sjuksköterska, läkare eller den som ordinerat läkemedlet. Den sjuksköterska eller läkare som iordningställt ett läkemedel har som huvudregel ansvar för administreringen av läkemedlet till patienten.

Av bestämmelserna framgår att en sjuksköterska kan delegera iordningställande eller administrering av läkemedel, under förutsättning att det är förenligt med en god och säker vård. Den som delegerar en uppgift till någon annan ansvarar för att den som mottar delegeringen har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Dock ansvarar den som mottar delegeringen för att uppgiften genomförs på ett korrekt och säkert sätt, se Patientsäkerhetslagen och SOSFS 1997:14.

För mer information och senaste version av regler för ordination och läkemedelshantering, se Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.

Sida 6 av 66