Meny

Plan för läkemedelsbehandling till egenvård


För att läkemedelshantering ska kunna överföras till egenvård krävs att ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att barnet själv, vårdnadshavare eller annan (till exempel personlig assistent) kan genomföra behandlingen, samråder med berörda parter, har en plan för uppföljning och dokumenterar egenvårdsplanen.

Bedömningen ska göras med respekt för patientens självbestämmande, integritet, fysiska och psykiska hälsa samt livssituation. Den som beslutar om egenvård ska informera barnet och vårdnadshavaren om vad egenvård innebär, liksom ansvara för att egenvården regelbundet följs upp och omprövas om förutsättningarna ändras.

Samverkan mellan behandlande läkare, barnet och vårdnadshavare samt vid behov assistenter, förskola och skola är avgörande för att en fungerande läkemedelshantering ska kunna överföras till egenvård. Som en del i egenvårdsbedömningen ska det ingå en analys av om utförandet av egenvården kan innebära att patienten utsätts för en risk att skadas.

Plan för att överföra läkemedelsbehandling till egenvård.

Bedömning
 • Kan läkemedelshantering genomföras i egenvård?
 • Behövs något stöd för att genomföra läkemedelshanteringen?
 • Finns risk att barnet eller vårdnadshavaren utsätts för skada?
Samråd
 • Vilka berörda parter utöver barnet och vårdnadshavaren behövs samråd med? (skola, kommun, socialtjänst, annan)
Planering
 • Har patienten varit delaktig?
 • Har patienten fått tillräcklig information om förväntad effekt och biverkningar av läkemedelsbehandlingen?
 • Har patienten fått instruktioner och förstått vad som ingår i läkemedelshanteringen?
 • Finns egenvårdsplanen dokumenterad i journalen?
Uppföljning
 • Har patienten fått information om hur uppföljning ska ske?
 • Har patienten drabbats av några risker med läkemedelsanvändningen?
 • Behöver egenvården omprövas?

 

Barn och vårdnadshavare har tillgång till att läsa i patientjournalen. Det finns dock inte möjlighet för vårdnadshavare att dokumentera iordningställande, administrering och eventuell uppföljning i patientjournalen.

Sida 8 av 66