Meny

Via luftvägarna


För inhalationsläkemedel används olika medicintekniska produkter för att läkemedlen ska kunna administreras, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Läkemedelsbehandling vid astma.

Val av hjälpmedel påverkas av vilket läkemedel som ska administreras, barnets ålder, mognadsgrad och förmåga att samverka. Valet påverkas även av vad behandlande läkare, barnet och vårdnadshavare känner sig förtrogna med. Inhalationsspray och inhalationskammare (spacer) är förstahandsval vid astma för små barn.

Inhalationsteknik måste läras ut och fortlöpande kontrolleras av kunnig personal för att säkerställa att förväntad effekt erhålls. Det är en fördel om barnet ges möjlighet att öva när det är besvärsfritt från till exempel astma.

 

Ålder Typ av inhalationsläkemedel Beskrivning
Alla åldrar Lösningar för nebulisator eller inhalationskammare (spacer) Ingen egen koordinering eller aktiv inhalation krävs. Adekvat dos kan därför erhållas med lugn, vanlig andning.

 

Barn yngre än 5 år Pulverinhalator Aktiv inhalation krävs. Dosvariationen är stor på grund av olika apparater och användarfel.

 

Barn äldre än 5 år Inhalationsspray Koordinationsförmåga krävs för att synkronisera inandning och dosering.

Sida 26 av 66