Meny

Val av läkemedel


I första hand används godkända läkemedel för barn. Produktresumé används som underlag för korrekt ordination.

I andra hand används läkemedel off label, på licens eller extemporeläkemedel utifrån tillgänglig evidens, beprövad erfarenhet och patientsäkerhetsperspektiv. Underlag för korrekt ordination är mer svårtillgänglig, till exempel saknas motsvarighet till svensk bipacksedel. Den som ordinerar läkemedlet behöver säkerställa att nödvändig information om läkemedlet ges till övrig personal i vårdteamet, barnet och vårdnadshavaren. En lämplig källa är ePed.

Läkemedel på licens kan erhållas från ett apotek efter att ordinatören motiverat behovet och Läkemedelsverket beviljat licensen (LVFS 2012:21). Se information om licensläkemedel och ansökan på Läkemedelsverkets webbplats.

Tillgång till information om vilka läkemedel som finns tillgängliga, aktuella restsituationer och ersättningsprodukter är viktigt för den som ska ordinera läkemedel.

Sida 20 av 66