Meny

Rektalt


Läkemedel för rektal administrering finns som salva, suppositorier och rektallösning.

Byte till rektal beredningsform kan vara ett alternativ när oral och parenteral administrering inte är lämpligt, till exempel vid illamående eller när vissa läkemedel inte kan administreras samtidigt eller direkt efter varandra i samma infart.

Delning av suppositorier rekommenderas inte eftersom doseringsnoggrannheten kan bli otillräcklig på grund av att den aktiva substansen kan vara ojämnt fördelad i suppositoriet. För barn med frekventa avföringar, till exempel underburna och nyfödda, kan absorptionen bli otillräcklig.

Acceptansen för rektal administreringsform minskar med ökande ålder. Barn från förskoleåldern och uppåt accepterar ofta inte rektal administrering av integritetsskäl. Läkemedlets effekt påverkas av hur långt upp i ändtarmen den rektala beredningen placeras.

Suppositorier bör inte ges till barn med nedsatt immunförsvar eller blödningsbenägenhet, till exempel barn som behandlas med cytostatika, på grund av risk för att skada tarmslemhinnan och orsaka blödning eller allvarlig infektion.

Sida 30 av 66