Meny

Generiskt utbyte


För vissa originalläkemedel finns det generiska produkter som har likvärdig effekt och säkerhet men ett lägre pris.

Egenskaper hos beredningsformen såsom hjälpämnen, utseende, smak, form eller storlek kan skilja mellan originalprodukt och olika generiska produkter. För vissa barn eller tonåringar kan dessa skillnader inverka negativt på acceptans och/eller följsamhet och generiskt utbyte är då olämpligt.

Vid generiskt utbyte av ordinerat läkemedel på sjukhus bör namnet på det läkemedel som iordningställts och administrerats dokumenteras i patientjournalen.

Vid förskrivning av läkemedel på recept ska ordinatören informera barnet och vårdnadshavaren att generiskt utbyte av läkemedel kan ske på apoteket. Om ett läkemedel inte bör bli föremål för generiskt utbyte ska ordinatören markera detta på receptet och dokumentera i patientjournalen.

Läs mer på lv.se/utbytbaralakemedel.

Sida 21 av 66