Meny

Märkning


Det iordningställda läkemedlet ska vara märkt enligt nationella standarder och aktuell föreskrift för läkemedelshantering HSLF-FS 2017:37 .

Manuell skrivning av etiketter innebär en ökad risk för läkemedelshanteringsfel. Experter inom barnsjukvården anser att man i första hand ska använda automatgenererade etiketter med både läkemedelsdata och patientdata. Vid användning av automatgenererade etiketter måste rutiner finnas hur man hanterar utskrifter av etiketter och kassering av överblivna etiketter för att undvika läkemedelshanteringsfel.

Om patientens namn och läkemedelsnamn inte kan skrivas ut på samma etikett bör den uppgift som saknas kompletteras med manuellt skriven text, inte dubbla etiketter. Man bör inte skriva direkt på infusionspåsen då färgen kan absorberas i plasten. Vid flera samtida infusioner är det en viktig patientsäkerhetsåtgärd att alla infusionsslangar är korrekt märkta.

Exempel på hur man kan märka infusionsslangar vid flera samtidiga läkemedelsinfusioner.

Docka i sjukhussäng

Foto: Maria Fagerström och Anna Hallman

Sida 38 av 66