Meny

Ökad kunskap


För att på sikt öka kunskapen om läkemedelsbehandling hos barn är det viktigt med fler kliniska prövningar på barn och att de läkemedel som används av barn följs upp på ett systematiskt sätt, till exempel med register.

Uppföljningsdata är viktiga för att kunna utvärdera behandlingseffekten hos den enskilde patienten, men också för att kunna följa upp läkemedlens effekt och säkerhet över tid för en större andel barn eller på befolkningsnivå.

Det är nödvändigt att både hälso- och sjukvårdspersonal, barn, tonåringar och vårdnadshavare bidrar till säkrare läkemedel genom att identifiera, dokumentera och rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket, se avsnitt Rapportering av risker och biverkningar är viktigt. Ökad kunskap behöver även återkopplas till berörd hälso- och sjukvårdspersonal och barnet/vårdnadshavare för säker användning av läkemedel.

För löpande information från Läkemedelsverket om barn och läkemedel är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev: Barn och läkemedel.

Sida 57 av 66