Meny

Kompetensbehov för hälso- och sjukvårdspersonal


Arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens och de kvalifikationer som krävs för att tillgodose ändamålsenlig läkemedelshantering till barn.

Vilka kompetensbehov som behövs inom området barn och läkemedel beror på vilken verksamhet man arbetar inom och vilken roll man har. För att kunna ordinera och hantera läkemedel till barn på ett säkert sätt behövs kunskap om och förståelse för: barns utveckling och särskilda behov, vikten av korrekt bemötande, hela processen från ordination till uppföljning, vikten av rimlighetsbedömning, samt kända risker för att kunna förebygga läkemedelsrelaterade problem. All personal behöver dessutom utbildning, både teoretisk och praktisk, för att ordinera respektive hantera läkemedel till barn i befintliga IT-system.

Nya medarbetare bör ha uppfyllt adekvat kompetensbehov utifrån den verksamhet de ska arbeta i för att få ordinera respektive hantera läkemedel i övrigt. För att befintlig personal ska bibehålla kompetensen behövs även kontinuerlig fortbildning om risker, rutiner och ny kunskap kring läkemedelshantering och läkemedelsbehandling för barn. En del kliniker har tagit fram en form av kompetenskort, se bakgrundsdokument Läkemedelshantering på neonatalavdelning.

Sida 58 av 66