Meny

Insatser för ökad patientsäkerhet


Vårdgivaren har ett ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Socialstyrelsens nya föreslagna föreskrifter HSLF-FS 2017:40 betonar vikten av att öka riskmedvetenheten och lärandet inom hälso- och sjukvården kring händelser som har eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Viktiga områden för att bidra till ökad patientsäkerhet är:

  • Ökad kunskap
  • Säkerställa tillräcklig kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal inom barnområdet
  • Arbeta med förebyggande åtgärder

Sida 56 av 66