Meny

Övriga källor


Utöver godkänd produktinformation och ePed behövs ibland andra källor med kompletterande kunskap inom barn- och läkemedelsområdet. Det kan vara specifika källor för att värdera fysikalkemiska aspekter av olika parenterala läkemedel eller olika kunskapsstyrande dokument från myndigheterna såsom föreskrifter eller behandlingsrekommendationer. Läs mer på lv.se/lakemedelshantering-barn.

Ett urval av vanliga källor som används inom barnsjukvården.

Benämning Beskrivning Åtkomst Granskas av Läkemedelsverket
Svenska källor
Läkemedelsfakta Produktresumé och bipacksedel (söktjänst) Läkemedelsverket
lv.se/lmf
Ja
FASS Produktinformation baserat på produktresumén Läkemedelsindustriföreningen, LIF
www.fass.se
Nej
Behandlingsrekom-mendationer/kunskapsdokument Kunskapsunderlag för behandling av barn Läkemedelsverket
lv.se/barn
Ja
ePed Erfarenhets- & evidensbaserad Databas för Barnläkemedel Sjunet via Svensk Informationstjänst för Läkemedel (SIL). Nej
Internationella källor
BNFc Produktinformation för behandling av barn www.medicinescomplete.com
(kräver prenumeration online eller inköp bok)
Nej
Pediatric Injectable Drugs Produktmonografier med barndosering, spädnings- och administrerings-information. www.medicinescomplete.com
(kräver prenumeration online eller inköpt bok)
Nej
Pediatric & Neonatal Dosage Handbook Behandling av sjukdomstillstånd hos barn Tryckt bok, förlag: Lexi-Comp,U.S. eller
http://www.wolterskluwercdi.com/lexicomp-online/neonatal/
(kräver prenumeration)
Nej
Micromedex NeoFax and Pediatrics Läkemedelsinformation om läkemedel till barn www.micromedex.com/neofax-pediatric
(kräver prenumeration)
Nej
Neonatal Formulary Brittisk produktinformation för behandling av nyfödda http://www.neonatalformulary.com/
(kräver prenumeration online eller inköpt bok)
Nej

Sida 18 av 66