Meny

Exempel på kända risker med förslag till riskskattning och åtgärder


Substans A B C D E Åtgärd
Vankomycin X X X X X Standardkoncentration 5 mg/ml. Använd extemporeberedning, spara inte stamlösningen. Använd skyddsbänk eller slutet system.
Cytostatika X X Använd extemporeberedning.
Insulin till infusion X X X X Använd standardkoncentrationer 0,2 eller 1 E/ml, monitorera blodglukos. Använd sprutpumpar med inprogrammerade gränsvärden.
Furosemid oral lösning (vid restnotering av originalläkemedel) X X Undvik läkemedel med liknande namn som andra vanliga läkemedel på avdelningen. Minimera påfrestningen på personalen med många preparatbyten (se bakgrundsdokumentet Patientsäkerhetsaspekter för läkemedel vid behandling av barn)

 

A= Potensfel, B= Läkemedel med smalt terapeutiskt intervall, C= Förväxlingsrisk, D= Avsaknad av barnberedning, E= Arbetsmiljö

Sida 61 av 66