Meny

Exempel på hjälpämnen som särskilt bör beaktas


Hjälpämne Administreringsväg Information som ska anges i bipacksedeln Kommentarer
Konserveringsmedel
Bensylalkohol Parenteral Vid exponering lägre än 90 mg/kg/dag: Får ej ges till spädbarn.
Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.
90 mg/kg/dag: Får ej ges till spädbarn. På grund av risken för dödliga förgiftningar som följd av exponering för bensylalkohol över 90 mg/kg/dag, ska denna produkt inte användas till barn under 3 år.
Bensoesyra och bensoater, t.ex natriumbensoat/
bensoesyra
E211/E210
Utvärtes
Parenteralt
Lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.
Kan öka risken för gulsot hos nyfödda barn.
Utvärdering av gränsvärden pågår
Oral
Parahydroxibensoater och dess estrar (parabener) Oral
Okulär
Utvärtes
Parenteral
För inhalation
Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören
Gränsvärden vid oral användning finns i publikation
Alkoholer
Etanol Oral
Parenteral
Varningstexten varierar beroende på administreringsväg och innehållsmängd. Utvärdering av gränsvärden pågår
Utvärtes
Propylenglykol Utvärtes
Oral
Parenteral
Kan ge hudirritation.
Kan ge liknande symtom som alkohol.
Utvärdering av gränsvärden pågår (ref f)
Sockeralkoholer
Sorbitol E420 Oral
Parenteral
Oral
Om man inte tål vissa sockerarter, bör man kontakta sin läkare innan man tar denna medicin.
Kan ha en milt laxerande effekt.
Kalorivärde:2,6 kcal/g sorbitol.
Mannitol E421 Oral Kan ha en milt laxerande effekt.
Färgämnen
Azofärgämnen, t.ex.
E102, Tartrazin
E110, Para-orange
E122, Azorubin
E122, Indigokarmin
Oral Kan ge allergiska reaktioner.
Övrigt
Cyklodextriner Oral
Parenteral
Utvärtes
Nasal
Rektal
Okulär
Utvärdering av gränsvärden pågår (ref g)
Polysorbat 80
Polysorbat 20
Parenteral
Oral
Utvärtes
Utvärdering av gränsvärden pågår (ref h)

För ytterligare läsning om hjälpämnen, gränsvärden och referenser se originalpublikation ocht tillhörande bakgrundsdokument på lv.se/lakemedelshantering-barn.

Sida 62 av 66