Meny

Läkemedelsadministrering i sond eller stomi


En majoritet av underburna, nyfödda och svårt sjuka barn har en sond eller stomi, för näringstillförsel.

Dessa används ofta även för tillförsel av läkemedel. Flera orala lösningar kan administreras via sonden eller stomin baserat på klinisk erfarenhet och kunskap om läkemedlets fysikalkemiska egenskaper. Ofta saknas dock dokumentation i produktresumén.

Barn har betydligt tunnare sonder än vuxna vilket ökar risken för ocklusion. Tillgången till information om administrering av läkemedel i sond är viktig för en säker läkemedelshantering, både inom hälso- och sjukvård samt vid egenvård. Läs mer i Läkemedelsverkets kunskapsdokument om enteral läkemedelsadministrering.

Sida 44 av 66