Meny

Barn med funktionsnedsättning


Utöver barnets ålder och vikt styrs administreringssättet av barnets utveckling och mognad, vilket kan avvika från det vanliga om barnet har en funktionsnedsättning.

Ofta kan förmågan att svälja liksom risken att kräkas vara påverkad. Många barn med funktionshinder kan inte svälja tabletter.

Samråd med vårdnadshavare är viktigt för att ta del av deras erfarenhet av vad som fungerar för deras barn. Dock är det ordinatören som har det slutgiltiga ansvaret för val av lämplig administreringsväg.

Ofta är det flera personer, till exempel assistenter inom kommunal verksamhet, som är involverade i vården av barnet. Tydlig information om tillvägagångssättet vid administreringen är viktig.

Sida 49 av 66