Meny

Via luftvägarna


För läkemedel som ska ges via luftvägarna finns olika hjälpmedel, inhalatorer för att barnet ska få i sig läkemedlet. Vilken inhalator som passar bäst för ditt barn beror bland annat på vilket läkemedel som ska ges, barnets ålder och vad ni känner er bekväma med.

Vårdpersonal lär er att andas in läkemedlet på rätt sätt. Vårdpersonal kontrollerar också med jämna mellanrum att barnet får i sig läkemedlet på rätt sätt för att det ska ge rätt effekt. Det är bra om du och ditt barn får öva under perioder när ditt barn inte känner av besvär från till exempel astma.

Du kan läsa mer om olika inhalatorer för att ge läkemedel genom luftvägarna i Läkemedelsverkets Behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling vid astma.

Sida 11 av 25