Meny

Via munnen


Läkemedel som tas via munnen och ska sväljas ner är ofta i form av tabletter eller kapslar. För mindre barn och barn som kan ha svårt att svälja finns det ibland flytande läkemedel, granulat, pulver eller munsönderfallande tabletter (löser upp sig i saliven i munnen) som är lättare att svälja. Storlek, mängd, form, konsistens, lukt och smak kan ha betydelse för om barnet kan eller vill ta läkemedlet eller inte.

Tabletter och kapslar sväljs vanligen hela med ett glas vatten i stående eller sittande ställning. För att underlätta nedsväljningen kan vissa tabletter delas eller krossas, lösas upp i vätska eller blandas med mat. En del tabletter bör inte delas eller krossas, exempelvis om de ska lösas upp långsamt i magen för att ge effekt under lång tid eller om de har ett hölje som skyddar mot magens sura magsaft. Hårda gelatinkapslar kan i vissa fall öppnas och innehållet blandas med dryck eller mat.

Information om en tablett eller kapsel inte bör delas, krossas eller öppnas eller om läkemedlet inte ska blandas med en viss typ av dryck eller mat finns i den information som följer med läkemedlet (bipacksedeln).

 

Om ditt barn har svårt att svälja läkemedel kontakta vården eller apoteket för hjälp.

 

 

Sida 9 av 25