Meny

Utebliven eller otillräcklig effekt


Utebliven eller otillräcklig effekt av ett läkemedel kan bero på flera olika saker. Om man vet anledningen till att läkemedlet inte fungerar som förväntat är det lättare att komma fram till en lösning.

En möjlig orsak kan vara att ett läkemedels upptag minskat för det krossats när det inte bör krossas eller att det givits med mat som inte är lämplig. Svårigheter att inhalera en astmamedicin på rätt sätt kan också orsaka utebliven eller otillräcklig effekt. Det kan även bero på att läkemedlet inte tas i rätt mängd, eller att barn som ansvarar för behandlingen själva, inte tar sina läkemedel.

Även om läkemedlet tas precis så som det ska kan behandlingseffekten trots allt variera från barn till barn.

Sida 21 av 25