Meny

Rapportering av biverkningar


Om du misstänker att ditt barn har drabbats av en biverkning är det bra om du rapporterar det till Läkemedelsverket. Även om biverkningen står med i bipacksedeln bör du rapportera den. Det gäller även biverkningar som har uppstått på grund av eventuella fel i läkemedelshanteringen, överdosering och missbruk.

Rapportering kan göras elektroniskt via Läkemedelsverkets webbplats lv.se/biverkningar.

Sida 23 av 25