Meny

Läkemedelsbiverkningar


Läkemedel kan, förutom förväntad effekt, ibland även ge upphov till biverkningar. De flesta biverkningar är vanliga och milda, men det finns även sällsynta biverkningar som kan vara allvarliga. Biverkningar hos barn kan vara svåra att tolka. Barn kan ibland drabbas av andra biverkningar än vuxna. Till exempel kan lugnande läkemedel ibland leda till att ett barn blir överaktivt och impulsivt. Om barnet har ett ovanligt symtom kan det vara en läkemedelsbiverkning.

Om du misstänker att ditt barn har drabbats av en biverkning, kontakta då barnets ansvariga vårdpersonal. Det är också bra om du rapporterar den misstänkta biverkningen till Läkemedelsverket. Se Rapportering av biverkningar.

Förutom det verksamma ämnet i ett läkemedel kan man ibland reagera även på något av de olika hjälpämnen som finns i ett läkemedel. Om du vet att ditt barn är överkänslig för något läkemedel eller hjälpämne är det viktigt att du berättar det för vårdpersonalen.

För ytterligare information om biverkningsrapportering, se Läkemedelsverkets informationsmaterial om rapportering.

 

Sida 22 av 25