Meny

Uppföljning


Ditt barns läkemedelsbehandling ska följas upp av ansvarig vårdpersonal för att säkerställa att önskad effekt uppnås med så lite biverkningar som möjligt.

Barnets läkemedelsanvändning följs vanligen upp:

  • I början av en läkemedelsbehandling
  • Om en pågående läkemedelsbehandling ändras, till exempel ändrad dosering
  • Vid bestämda tidpunkter om barnet ska behandlas under en längre tid
  • Om det finns tveksamheter om läkemedlet har tillräcklig effekt eller om det finns  misstanke om biverkningar

Du som vårdnadshavare är en viktig del i denna uppföljning, både om barnet ligger på sjukhus eller om behandlingen sker hemma. Det kan till exempel vara att rapportera eller berätta för vårdpersonalen om misstänkta biverkningar av behandlingen.

 

Sida 20 av 25