Meny

Information om ditt barns läkemedel


Du som vårdnadshavare ska ha tillgång till aktuell och tydlig  information om ditt barns läkemedel och hur du ska hantera det.

För alla godkända läkemedel i Sverige finns en svensk produktinformation som är en sammanfattning av ett läkemedels egenskaper, det vill säga hur ett läkemedel fungerar, vilka sjukdomar/symtom som det ska användas för, hur ofta och hur mycket läkemedel som ska ges och vilka biverkningar man kan få. I produktinformationen kan du även hitta information om hur läkemedlet ska förvaras. Du kan hitta produktinformationen för aktuellt läkemedel via Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets webbplats eller via FASS.

Med själva läkemedelsförpackningen följer också en bipacksedel. Bipacksedeln är ett informationsblad som vänder sig till den som ska använda läkemedlet. Den är indelad i olika avsnitt:

  • Avsnitt 1.  Information om vad det är för läkemedel och vad det används för
  • Avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du tar läkemedlet
  • Avsnitt 3. Hur du ska ta läkemedlet
  • Avsnitt 4. Information om eventuella biverkningar
  • Avsnitt 5. Hur läkemedlet ska förvaras
  • Avsnitt 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Om bipacksedel saknas, eller inte innehåller information om behandling av barn, så ska du få  motsvarande information från din läkare, sjuksköterska och/eller ditt apotek. Våga fråga ditt barns läkare, eller apotekspersonal, om det är något som du inte förstår!

Om du har allmänna frågor om läkemedel till barn kan du kontakta Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket. Vid frågor om hälsa och sjukdomar hos barn kan du ringa på 1177 eller läsa mer på deras webbplats.

Det finns mycket information om läkemedel på nätet. Källorna är inte alltid att lita på. Vi rekommenderar därför att du söker svar på dina frågor via ovan nämnda kanaler.

 

Sida 7 av 25