Meny

Läkemedel i rätt dos vid rätt tidpunkt


Det är viktigt att du och ditt barn följer instruktionen från vård- och apotekspersonal för hur läkemedlet ska tas. Det innebär att ge rätt dos vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Ditt barn kan behöva få läkemedel olika ofta: en gång per dag, flera gånger per dag eller vid behov. För vissa läkemedel används doseringsschema med dosering vissa dagar i veckan eller olika dos olika dagar.

Du och ditt barn behöver känna er trygga med läkemedelsbehandlingen. Om ni förstår varför behandlingen sätts in och vet vad ni kan förvänta er av den så kan det gå lättare. Ni har rätt till både muntlig och skriftlig information. Ditt barn bör få känna sig delaktig och ges möjlighet till praktisk övning för hur ni ska använda aktuella läkemedel. Om behov finns så har ni rätt till information på ert modersmål, till exempel genom tolk. Om något är oklart ska ni vända er till sjukvården eller ett apotek för att få stöd och mer information.

 

Barn

 

Sida 8 av 25