Meny

När barn behöver behandling med läkemedel


Ditt barns bästa ska ligga till grund för bedömningen av behandling med läkemedel. Barnet själv bör, så långt det går, få möjlighet att påverka sin  behandling.

När  vårdpersonal väljer behandling för ditt barn tar de hänsyn till barnets ålder och vikt. De bedömer om behandlingen kommer genomföras på sjukhus, hemma eller på en barnmottagning. Vårdpersonal ser även till att välja läkemedel som kan kombineras med eventuell annan pågående behandling.

Om ditt barn behöver behandling med läkemedel på boende eller under skoltid och på fritidshem kan personalen där behöva få utbildning av vårdpersonal och/eller av dig som vårdnadshavare.

För vissa läkemedel kan det i informationen som medföljer förpackningen stå att dosering saknas för barn. Det kan bero på att läkemedlets effekt och säkerhet inte har studerats hos barn. Barn kan ändå ofta behandlas med dessa läkemedel utifrån vårdpersonalens erfarenhet av att behandla barn.

Ibland finns inte läkemedlet som barnet behöver i Sverige. Då kan läkaren ansöka om att få skriva ut ett läkemedel som är godkänt i ett annat land. Dessa läkemedel kallas för licensläkemedel. Läkemedel kan även tillverkas för att passa just ditt barns behov, till exempel i en viss styrka. Detta kallas för extemporeberedning.

 

Vill du läsa mer om läkemedel generellt, se Läkemedelsverkets webbplats.

Sida 5 av 25