Meny

Att göra i ordning läkemedel till barn


Ibland behöver ditt barns läkemedel anpassas för att barnet ska få rätt dos eller kunna svälja det. Tabletter kan då behöva delas eller krossas. Det finns dock tabletter som inte bör delas. Det finns också läkemedel som inte bör blandas med mat eftersom det kan påverka behandlingens effekt. Det är därför viktigt att följa instruktionen för hur du ska göra i ordning ditt barns läkemedel. Instruktionen hittar du i läkemedlets bipacksedel eller i det dokument som vårdpersonal har gett dig.

När du gör i ordning ditt barns läkemedel bör du försöka arbeta så rent som möjligt och tänka på att andra i hemmet inte får läkemedel på sig. Använd de doseringshjälpmedel som följer med läkemedlet för att dosen ska bli så noggrann som möjligt.

Läkemedel ska ges så snart som möjligt efter att det gjorts iordning. Förvara läkemedel utom räckhåll för exempelvis syskon. Lämna in läkemedel som inte ska sparas till ett apotek.

Ett läkemedels hållbarhet kan påverkas av ljus, luftfuktighet och temperatur. Vissa läkemedel ska förvaras i kylskåp, andra i rumstemperatur. Information om hållbarhet och förvaring finns på förpackningen och i bipacksedeln.

 

Sida 16 av 25