Meny

Utveckling av läkemedel till barn


Sedan 2007 finns det krav från EU att läkemedelsföretag och myndigheter ska bidra till att fler läkemedel studeras och anpassas för att behandla barn.

Läkemedelsverkets  har även i uppdrag att främja folkhälsan bland annat genom att öka allmänhetens kunskap om barns läkemedel och läkemedelsanvändning.

 

Vill du läsa mer om EU:s Regelverk om barn och läkemedel, se Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats, eller om Läkemedel till barn på Läkemedelsverkets webbplats, se lv.se/barnlakemedel.

Sida 3 av 25