Meny

Regler för att ge barn läkemedel


För att ditt barns läkemedelsbehandling ska vara så säker som möjligt finns det olika regelverk. Regelverken beskriver bland annat vem som får bedöma att ditt barn behöver behandling och hur den ska gå till. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, främst Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, ansvarar för att regelverken är tydliga och uppdaterade.

 

Mer finns att läsa på Läkemedelsverkets sidor som riktar sig till allmänheten (lv.se/allmanhet) och i Socialstyrelsens webbstöd Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? (https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/).

 

Sida 4 av 25