Meny

Barns läkemedelsanvändning


Barn får, precis som vuxna, läkemedel för att bota, lindra och förebygga sjukdomar. Läkemedel kan behöva ges i olika miljöer; på sjukhuset eller vårdcentralen, i hemmet eller i skolan.

Omkring hälften av alla barn får minst ett läkemedel på recept årligen. Vanliga sjukdomar hos barn som behandlas med läkemedel på recept är infektioner, astma och allergi. På senare år har antalet skolbarn och tonåringar som får recept på läkemedel mot ADHD ökat. 

Omkring 100 000 barn blir inlagda på sjukhus årligen. Hur många och vilka läkemedel barn behandlas med på sjukhus varierar stort. Läkemedel mot smärta, infektioner och olika tillstånd hos för tidigt födda barn är vanligt förekommande på sjukhus. Svårt sjuka barn som till exempel vårdas inom intensivvård eller för cancer är mer sällsynt, men de behandlas ofta med många läkemedel. I dag förekommer också avancerad läkemedelsbehandling i hemmet i större utsträckning än tidigare.

barn_vaccination

Sida 2 av 25