Meny

Barn är inte små vuxna


Barn är växande individer som kan reagera på eller bryta ner läkemedel på ett annat sätt än vuxna. Nyfödda och spädbarn kan vara känsligare för läkemedel, eftersom främst njurar och lever inte har vuxit klart än. Barn behandlas därför ofta med andra doser av läkemedlet än vuxna, ibland även med andra läkemedel.

Skillnaderna kan vara stora även inom gruppen barn. Ett nyfött barn kan få en annan behandling än en tonåring. Ett mycket för tidigt fött barn kan heller inte alltid ges samma dos som ett nyfött, fullgånget barn. Likaså kan två tonåringar med stor viktskillnad behöva olika doser av samma läkemedel.

Barn får vanligtvis en dos läkemedel som beräknas utifrån barnets kroppsvikt. Förutom ålder, vikt och längd kan barnets förmåga och vilja att medverka påverka läkemedelsbehandlingen.

barn är inte små vuxna

Foto: Shutterstock

 

Sida 1 av 25