Meny

Barn i olika åldrar och barn med funktionsnedsättning


För tidigt födda och nyfödda barn

För barn som är på sjukhus ges ofta läflytande läkeemdel genom munnen. Om barnet är svårt sjukt och behöver behandlas med många läkemedel under en längre tid ges läkemedel direkt  i blodet eller i en slang som går via näsan ner i magen (sond).

 

Spädbarn

Till barn under ett års ålder ges ofta flytande läkemedel, som färdiga lösningar eller som pulver som rörs ut i en vätska, via munnen. Hela tabletter är ofta för stora för att ges, men vissa tabletter kan krossas och blandas med vätska. Barn i denna ålder är ofta rörliga och känsliga för sticksmärta. Därför ges läkemedel inte via blodet om barnet inte är akut svårt sjukt. Om läkemedel ska ges från en spruta genom munnen underlättar det om man sprutar läkemedlet mot ena kinden i munnen. Att distrahera barnet med till exempel såpbubblor fungerar ofta bra för barn i denna ålder.

 

Förskole- och skolbarn

Förskolebarn föredrar ofta flytande läkemedel genom munnen, medan skolbarn kan börja ta tabletter om de inte är för stora. När barnen kan svälja tabletter eller kapslar föredrar de ofta dem eftersom många flytande läkemedel smakar illa.

Det finns geleöverdrag att köpa på apoteket, de kan man använda för att dölja tablettens smak och ge den en glatt yta som kan underlätta nedsväljning. De kan även användas för delade tabletter.

 

Tonåringar

De flesta tonåringar föredrar tabletter eller kapslar. Många tonåringar vill själva ta över ansvaret för sin läkemedelsbehandling. När de är mogna att göra det varierar. Även tonåringar som verkar mycket självständiga behöver stöd och hjälp från dig för att du ska kunna vara säker på att ditt barn faktiskt tar sin behandling. Du som vårdnadshavare har huvudansvaret för ditt barns läkemedelsbehandling tills barnet är 18 år.

 

Barn med funktionsnedsättning

Det är inte bara barnets ålder, vikt och utveckling som avgör hur du kan ge läkemedel till ditt barn. Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan förmågan att till exempel svälja tabletter skilja sig mot andra barn i samma ålder. Många barn med funktionshinder kan inte svälja tabletter alls.

 

Sida 19 av 25