Meny

Läkemedel med mat och dryck


Information om du kan ge läkemedel tillsammans med mat och dryck finns den information som följer med läkemedlet (bipacksedeln) eller på FASS.se.

Läkemedel ska helst sväljas med 1/2 – 1 glas vatten om inget annat anges i bipacksedeln. Om ditt barn ska svälja ett läkemedel som smakar mycket illa kan juice eller mjölk fungera bättre eftersom det kan dölja smaken mer än vad vatten gör. Vätska med tjockare konsistens, till exempel fil, kan göra det lättare för ditt barn att svälja en hel eller sönderdelad tablett. Låt barnets tycke och smak i möjligaste mån styra vad barnet ska svälja läkemedlet med. Det finns dock en del läkemedel som påverkas av viss typ av dryck. Vatten påverkar aldrig läkemedlet. Söt dryck bör undvikas eftersom det finns risk för karies och för att barnet kan tro att läkemedlet är godis.

Om ett läkemedel kan tas med eller utan mat varierar. De flesta läkemedlen påverkas inte alls av om det tas tillsammans med mat. En del läkemedel kan fungera sämre tillsammans med mat medan andra fungerar bättre. Läkemedel som är kända för att ge illamående kan oftast tas tillsammans med mat för att undvika illamående om inget annat anges i informationen som medföljer läkemedlet. Läkemedel med obehaglig smak bör inte tas tillsammans med favoritmaten eftersom barnet kan tro att det är maten som smakar illa i fortsättningen inte vill äta det.

Om ditt barn får mat genom en slang ner i magen (sond) eller en slang direkt in i magen (stomi) används den ofta även för att ge läkemedel. Många läkemedelslösningar kan ges i sonden eller stomin men inte alla. Fråga ansvarig vårdpersonal eller ditt apotek om du är osäker på hur du ska ge läkemedel i sond eller stomi.

Sida 18 av 25