Meny

Att tänka på för just barn


Obehag bör undvikas så långt det är möjligt när du ska ge ditt barn läkemedel. Ju yngre ditt barn är, desto sämre tolererar det smärta och obehag och desto svårare har det att visa sina känslor. Upplevelsen av att få läkemedel kan påverka barnets framtida läkemedelsbehandling.

Trots bra information om läkemedelsbehandlingen, bra bemötande, delaktighet och till synes bra förutsättningar kan ditt barn motsätta sig behandlingen. Barnet kan vara rädd för sprutor eller ha svårt att svälja läkemedlet. Om du vet orsaken kan du och sjukvårdspersonalen lättare vidta lämpliga åtgärder för att minska ditt barns motvilja.

Att ge läkemedel till barn måste få ta tid. Om möjligt bör du och ditt barn vara delaktiga när läkemedel ska ges på sjukhuset. Framför allt om ni sedan kommer att fortsätta behandlingen i hemmet. På många sjukhus finns det en lekterapi där barn och närstående kan få leka, prova, träna, bearbeta och förbereda sig inför en läkemedelsbehandling.

 

Sida 17 av 25